Óvodapedagógus

Király-Tó Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
Lakótelepi tagóvodája

tagóvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 2. - 2021. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Ifjúság út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagóvoda vezetőjének feladata a tagóvoda szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a vezetői jogok gyakorlása, döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Teljes mértékben felel a tagóvodában folyó nevelőmunka tartalmi színvonaláért, a belső munka szervezésért, a minőségi munkavégzésért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        tagóvoda vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő szakmai program

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának intézményen belüli közzétételéhez

        álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az álláshely betöltésének megkezdésekor

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Imréné nyújt, a 96/242-611 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Király-Tó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Arany J. utca 10/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Király-Tó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Arany János utca 10. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828130   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.