Kisgyermeknevelő

Király-Tó Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Arany J. utca 10/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése. Együttműködés a családokkal, a gyermek igényeihez, szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosítása, testi, értelmi, mozgás és szociális szükségleteinek kielégítése, tanulási folyamatok segítése, egyéni dokumentáció vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, kisgyermekgondozó, csecsemő és kisgyermeknevelő,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az álláshely betöltésének megkezdésekor

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Imréné nyújt, a 96/242-611 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Király-Tó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Király-Tó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Arany János utca 10. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton Boros Imréné részére a postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751434   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.