Szakács

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5744 Kevermes, Sport utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett szakács végzettség vagy OKJ szakács képesítés,

        szakács munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        önéletrajz,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ha zárt ülést kér

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közétkeztetésben, gyermekétkeztetésben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lantos Zoltán polgármester nyújt, a 06-68-434001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kevermes Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1152/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Kevermes Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1152/2016., valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Személyesen: Lantos Zoltán polgármester, Békés megye, 5744 Kevermes, Jókai utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a képviselő-testület 2016. októberi ülésén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kevermesi KÖH hirdetőtáblája - 2016. október 3.

        www.kevermes.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónapos próbaidő kikötése

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kevermes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756386   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.