Pszichológus (tanácsadó)

Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ

pszichológus (tanácsadó)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely ( a Keszthelyi Járás települései), Kisfaludy utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Keszthelyi Család - és Gyermekjóléti Központ pszichológiai tanácsadói feladatának az ellátása az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a 15/1998 NM rendelet 2. számú melléklete szerint (okleveles pszichológus, szakpszichológus, pszichiáter, kognitiv –és viselkedésterápiás konzultáns),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Kisfaludy utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-167/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (tanácsadó).         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Kisfaludy utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-167/2016, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (tanácsadó).

        Elektronikus úton Dr. Varga Veronika részére a csgykkeszthely@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761596   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.