Könyvtári szakinformatikus

Kertész László Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kertész László Városi Könyvtár

könyvtári szakinformatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rendszergazdai feladatok ellátása ; a könyvtár honlapjának frissítése ; segítségnyújtás a számítástechnikai eszközök használatában ; a HunTéka integrált könyvtári rendszer zavartalan működtetésének biztosítása ; a Portál 24 és hbinfo közösségi portál tartalmának frissítése, adatokkal való feltöltése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a munkakör betöltéséhez szükséges középszintű szakképesítés,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Huntéka könyvtári program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        pontosság,

        megbízhatóság,

        konfliktuskezelés,

        rugalmasság,

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczik Anikó nyújt, a 0652228284 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kertész László Városi Könyvtár címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtári szakinformatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Kertész László Városi Könyvtár címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtári szakinformatikus.

        Személyesen: Ferenczik Anikó, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szabadhajdú - Hajdúböszörmény hetilapja

        www. hajduboszormeny.hu - Hajdúböszörmény város honlapja

        www.hbkonyvtar.hu - a Kertész László Városi Könyvtár honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772059   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.