Óvodapedagógus

Kerekerdő Óvoda - Bakonyszentkirály

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kerekerdő Óvoda - Bakonyszentkirály

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8430 Bakonyszentkirály, Vár út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai nevelés ellátása az Alapprogram, a Pedagógiai Program, a munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Elhivatottság, gyermekközpontú hozzáállás, csapatmunka, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reichné Bacsárdi Mária nyújt, a 06309055436 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kerekerdő Óvoda - Bakonyszentkirály címére történő megküldésével (8430 Bakonyszentkirály, Vár út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kerekerdő Óvoda - Bakonyszentkirály címére történő megküldésével (8430 Bakonyszentkirály, Vár út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2016., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763445   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.