Családsegítő

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.18. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő felsőfokú szociális alapvégzettség megszerzése birtokában lehet betölteni,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekjóléti Szolgálatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőzsér Ágnes nyújt, a 06/76/361-165 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 267/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 267/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Tőzsér Ágnes részére a humanszolgaltato@kereknet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tőzsér Ágnes, Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 76. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kerekegyhaza.hu - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772024   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.