Intézményvezető

Kenderes Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kenderes Városgazdálkodás

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1. - 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 56.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működtetése, vezetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt. Gyakorolja az intézményben a foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogkört.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         ötéves vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné nyújt, a 06-59-328-109 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kenderes Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5331 Kenderes, Szent István út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-10/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kenderes Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5331 Kenderes, Szent István út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-10/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kenderes Város Önkormányzat honlapja - 2016. augusztus 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 8.

ID: 2687312   Megjelentetés dátuma: 2016.08.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.