Aneszteziológiai szolgálatvezető főorvos

Kemenesaljai Egyesített Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kemenesaljai Egyesített Kórház
Központi műtőszolgálat

aneszteziológiai szolgálatvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aneszteziológus szakorvosi feladatok ellátása a műtőben, készenléti ügyeleti szolgálatban való részvétel, reanimációban való közreműködés az intézmény más osztályain, az aneszteziológiai tevékenységben részt vevő munkatársak tevékenységének szervezése, felügyelete. Preoperatív vizsgálatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkáltatóval történő megállapodás (bruttó 600.000 Ft + vezetői pótlék + ügyeleti/készenléti díj) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, aneszteziológia és intenzív terápia,

        aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsgát követően - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű medikai rendszerrel szerzett tapasztalat,

        Közalkalmazottként KJT előírásai alapján

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        munkahelyhez közeli lakóhely

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű munkabírás, konfliktus kezelés, szervezőképesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány) másolatai, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Egyesített Kórház címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológiai szolgálatvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Egyesített Kórház címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016, valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológiai szolgálatvezető főorvos.

        Elektronikus úton Dr. Farkas Péter Imre főigazgató részére a titkarsag@korhazcelldomolk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Farkas Péter Imre főigazgató, Vas megye, 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. igazgatóság, előzetes egyeztetés után! .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően személyes meghallgatásra kerül sor, a pályázatok beérkezésének sorrendjében. Az intézmény működőképességének érdekében a munkáltató a pályázat periódus vége előtt is alkalmazhatja az alkalmas pályázót!

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.korhazcelldomolk.hu - 2016. szeptember 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezésmegegyezés szerint, bértáblánál magasabb szinten! Közreműködői jogviszony is lehetséges.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korhazcelldomolk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 5.

ID: 2715925   Megjelentetés dátuma: 2016.09.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.