Óvodapedagógus

Keleti Városrészi Óvoda - Pécs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Keleti Városrészi Óvoda Vargha Damján Utcai Tagóvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, Vargha Damján utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodáskorú gyermeki személyiség kibontakoztatása, a különböző szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek harmonikus fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, szakmai önéletrajz, főiskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keleti Városrészi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-244/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Keleti Városrészi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével (7629 Pécs, Teleki Blanka utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-244/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Tóth Zsuzsanna részére a tzsuzsi1025@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745956   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.