Tagóvodavezető/óvodapedagógus

Keleti Városrészi Óvoda - Pécs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Keleti Városrészi Óvoda Dr. Majorossy Imre Utcai Tagóvodája

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.02.-2022.07.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Dr.Majorossy Imre utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatainak irányítása. Közreműködés a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus/vezetői szakvizsga,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, szakmai önéletrajz, főiskolai végzettséget, vezetői szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű A folyamatok, feladatok hatékony összehangolásának, a munkatársak irányításának képessége.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.A tagóvoda vezetésével kapcsolatos vezetői elképzelések leírása.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keleti Városrészi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-245/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagóvodavezető/óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Keleti Városrészi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével (7629 Pécs, Teleki Blanka utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-245/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagóvodavezető/óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Tóth Zsuzsanna részére a tzsuzsi1025@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az óvoda vezetője dönt a törvényben előírt vélemények beszerzését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745950   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.