Földrajz - történelem szakos középiskolai tanár

Kelet-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolc Évfolyamos Gimnázium

földrajz - történelem szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1174 Budapest, Széchenyi utca 1-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Földrajz és történelem tantárgyak oktatása pedagógiai program alapján, egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkakörhöz kapcsolódóan a pályázó javadalmazására a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteléről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről jogszabályban előírt, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma (oklevél) másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas György nyújt, a +36 1 256 9719 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/202/.../2018 , valamint a munkakör megnevezését: földrajz - történelem szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/202/.../2018, valamint a munkakör megnevezését: földrajz - történelem szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Iszákné Tóth Zsuzsanna részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

ID: 3422664   Megjelentetés dátuma: 2018.06.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.