Földrajz, természetismeret tanár

Kecskeméti Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Földrajz, természetismeret tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumban földrajz és komplex természettudományos tantárgy, szakközépiskolában természetismeret tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, földrajz vagy természetismeret tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, földrajz-testnevelés szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Imre nyújt, a +3630-8574063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 962/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Földrajz, természetismeret tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 962/2016., valamint a munkakör megnevezését: Földrajz, természetismeret tanár.

        Elektronikus úton Juhász Imre részére a kando@kecskemetiszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Juhász Imre, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768742   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.