Restaurátor

Kecskeméti Katona József Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Katona József Múzeum

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyűjteményi műtárgyak konzerválási, restaurálási feladatainak ellátása. Restaurálási szakmai - módszertani feladatok ellátása, valamint kiállítás rendezések során restaurátori feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

        Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata.

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, fémrestaurátor,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 732-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 732-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

        Személyesen: Dr. Rosta Szabolcs, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően a múzeumigazgató bírálja el, majd nevezi ki a pályázót a munkakörbe.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.muzeum.kecskemet.hu - 2016. október 5.

        Kecskemét Megyei Jogú Város honlapja - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757494   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.