Projektmenedzser

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Projektkoordinációs Csoportjába

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat saját pályázati kiírásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, az Európai Uniós és hazai pályázatok elkészítésében történő közreműködés, a nyertes projektek menedzsment feladatainak ellátása, pénzügyi nyomon követés. Kifizetési kérelmek, előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése, támogatások lehívása, kapcsolódó közgyűlési előterjesztések elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2010. (II. 5.) önkormányzati rendelete, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, főiskola - közgazdász, műszaki mérnök, vagy egyéb projektmenedzseri végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 1 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltán osztályvezető, Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály nyújt, a 76-513-523 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13.731-29/2016. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13.731-29/2016., valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

        Személyesen: Balogh Zoltán osztályvezető, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kecskemet.hu - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818580   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.