Projektmenedzser

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY PROJEKTKOORDINÁCIÓS CSOPORTJÁBA

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat saját fejlesztéseivel kapcsolatos műszaki feladatok ellátásában; közreműködik az Európai Uniós és hazai támogatási kérelmek/pályázatok műszaki előkészítésében; közreműködik a nyertes projektek műszaki megvalósításában; előkészíti a kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket; közreműködik a műszaki szakkérdésekben, a pályázati dokumentációk, a kivitelezési munkafolyamatok speciális szakági kérdéseiben, a felmerülő műszaki kérdésekre, problémákra javaslatot tesz; koordinálja az önkormányzat és a külső szervezetek közötti műszaki jellegű munkafolyamatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2010. (II. 5.) önkormányzati rendelete, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, főiskola - építészmérnök, építőmérnök végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 1 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltán osztályvezető nyújt, a 76/513-523 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13.731-25/2016. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13.731-25/2016., valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

        Személyesen: Balogh Zoltán osztályvezető, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kecskemet.hu - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772080   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.