Pénzügyi előadó

B-A-Z Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3831 Kázsmárk, Fő út 61.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 számú melléklet 19. pont II. besorolás pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása közös hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló elkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő- testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek előkészítése a jegyző utasítása szerint, valamint a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi feladatainak ellátása előterjesztéseinek előkészítése a jegyző utasítása szerint, valamint a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati, azok költségvetési szervei, közös önkormányzati hivatal, kisebbségi önkormányzatok pénzügyi igazgatási gazdálkodási feladatainak ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló " 2011.évi CXCIX. törvény, valamint a Jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi törvény, valamint a 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        EPER-KGRK11-ÖNEGM programok felhasználó szintű ismerete, regisztrált mérlegképes könyvelői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,

        EPER-KGRK11-ÖNEGM programok felhasználó szintű ismerete, regisztrált mérlegképes könyvelői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajt, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, valamint az elvárt gyakrolatot igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga- Jancsó Réka nyújt, a 0646/474-184 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3831 Kázsmárk, Fő út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1033-4/2016/KKÖ , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3831 Kázsmárk, Fő út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1033-4/2016/KKÖ, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

jegyző döntése alapján, Kázsmárk- Léh- Rásonysápberencs települések polgármesterek véleményének kikérése mellett

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kazsmarkikozoshivatal@webnode.hu - 2016. szeptember 12.

        Hivatal épületében található faliújságon - 2016. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

ID: 2724377   Megjelentetés dátuma: 2016.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.