Aljegyző

Kazincbarcika Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kazincbarcika Város Polgármestere
Hatósági és Jogi Osztály

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § () bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző távolléte, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásában való részvétel, döntések kiadmányozása. A jegyző által meghatározott módon és mértékben részvétel a Polgármesteri Hivatal vezetésével összefüggő feladatok ellátásában, a képviselő-testületi ülések szervezésében, a testületi döntések előkészítésében. A Hatósági és Jogi Osztály vezetése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Hatósági és Jogi Osztály

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egyetemi vagy főiskolai Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsgálval, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

        4 hónap próbaidő

        Közigazgatási szervnél szerzett legalább egy éves vezetői gyakorlat

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

        Közigazgatás területén szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések

        nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a végzettséget igazoló okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Gyula nyújt, a 48/514-757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Polgármestere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38587/2016/IK , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Polgármestere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38587/2016/IK, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kazincbarcika.hu - 2016. október 04

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751419   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.