Területi védőnő

Káva Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Káva Község Önkormányzata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2215 Káva, Pilisi utca 1.

Pest megye, 2216 Bénye, Fő út 80.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnő,

        Legalább - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobrovenszki Norbert nyújt, a 06-30-221-0138; 06-29-432-119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Káva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2215 Káva, Pilisi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 813/2016/K , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Káva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2215 Káva, Pilis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 813/2016/K, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

        Elektronikus úton Dobrovenszki Norbert részére a titkarsag@kava.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kava.hu - 2016. november 15.

        www.benye.hu - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815193   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.