Gazdasági ügyintéző

Katona József Színház - Kecskemét

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Katona József Színház - Kecskemét

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Katona József tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nemzetközi és hazai pályázatok figyelése, nyilvántartások vezetése, pályázatokkal történő elszámolások elkészítése. Polisz, KIRA rendszer használata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, pontos munkavégzés,

        Megbízhatóság,

        Magas szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rimóczi Erika gazdasági vezető nyújt, a 76/501-178 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Katona József Színház - Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Katona József tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Katona József Színház - Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Katona József tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton Rimóczi Erika részére a rimoczi.erika@kecskemetikatona.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768382   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.