Szociális-, mentálhigiénés munkatárs

"Kastély Otthon" JNKSZ M-i Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

"Kastély Otthon" JNKSZ M-i Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye

szociális-, mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Abonyi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mentálhigiénés ellátásban való részvétel, bentlakók testi-lelki aktivitásának fenntartása és megőrzése, intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, szabadidő kulturált megszervezésének eltöltése, gondozási rehabilitációs tervek megvalósítása, intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakítása és működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás vagy szociálpedagógus vagy pszichopedagógus vagy mentálhigiénikus,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        addiktológiai konzultáns

        hangszeres tudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        bizonyítvány(ok) másolata

        érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy igazoló szelvény

        nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oberst Erzsébet nyújt, a 06/56-552-420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Kastély Otthon" JNKSZ M-i Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye címére történő megküldésével (5052 Újszász, Abonyi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-M-33/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális-, mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a "Kastély Otthon" JNKSZ M-i Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye címére történő megküldésével (5052 Újszász, Abonyi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-M-33/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális-, mentálhigiénés munkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján választottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jasznagykunszolnok.szgyf.gov.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot ZÁRT BORÍTÉKBAN a Kastély Otthon (5052 Újszász, Abonyi út 1.) címre kell benyújtani. A borítékra kérjük feltüntetni: "1-M-33/2016 szociális-, mentálhigiénés munkatárs betöltésére vonatkozó pályázat"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831955   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.