Bölcsődevezető

Kartal Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Játéksziget Bölcsőde

bölcsődevezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Ady Endre utca .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde vezetése, irányítása, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        óvodapedagusi, gyermekvédelmi, szociális ellátás, közoktatás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata; szakmai gyakorlatot igazoló domunebtumok; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési terv; nyilatkozat arról , hogy nyílt vagy zárt ölésen kéri a pályázat megtárgyalását; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, személyes adatait kezelhetik, a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kartal Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1641/2016 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kartal Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross u. 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1641/2016, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

        Személyesen: Oláh Klára Mária, Pest megye, 2173 Kartal, Baross utca 103. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kartal.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kartal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812989   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.