Dietetikus

Károlyi Sándor Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Károlyi Sándor Kórház
Élelmezési Osztály

dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1047 Budapest, Baross utca 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alkalmazotti étlapok felvitele QB programba, kiszabati ív vezetése, pót és lerendelések összesítése. Dietetikus feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2003. évi LXXXIV. tv. 2. sz. mellékletének, továbbá a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, dietetikus ,

        hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű QB program ismerete,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes működési engedély, érvényes szakmai kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget,szakmai képesítést igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, érvényes működési engedély, érvényes kamarai tagság másolata, írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon-Zsebeházi Lilla élelmezésvezető nyújt, a 06-1-3698047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1047 Budapest, Baross utca 69-71. Élelmezési Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2016/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.         Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1041 Budapest, Nyár utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2016/Mügy, valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.

        Elektronikus úton Simon-Zsebeházi Lilla osztályvezető részére a simonzs.lilla@gmail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a beérkezést követően elbírálásra kerülnek, ez után az állás azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. november 28.

        www.karolyikorhaz.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karolyikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831959   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.