Belgyógyász és/vagy kardiológus szakorvos

Károlyi Sándor Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Károlyi Sándor Kórház
Kardiológiai Rehabilitációs Osztály

belgyógyász és/vagy kardiológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1047 Budapest, Baross utca 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény Kardiológiai Rehabilitációs Osztályán szakorvosi feladatok ellátása szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók, ill. munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2003. évi LXXXIV. tv. 1. sz. melléklete, illetve a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, belgyógyász és/vagy kardiológus szakorvos,

        fekvőbeteg osztályon, vagy rehabilitációs osztályon szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes működési nyilvántartás, érvényes kamarai tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, kardiológiai rehabilitációs szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, pályázó adatai, elérhetősége, országos orvosi alapnyilvántartás igazolása, érvényes működési nyilvántartás igazolása, MOK tagság igazolása, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők pályázati anyagba történő betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oláh Csaba Győző ov. főorvos nyújt, a 06-1-369-0666/1551 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1047 Budapest, Baross u 69-71. Kardiológiai Rehabilitációs Osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016/Mügy , valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász és/vagy kardiológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Sándor Kórház címére történő megküldésével (1041 Budapest, Nyár utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016/Mügy, valamint a munkakör megnevezését: belgyógyász és/vagy kardiológus szakorvos.

        Elektronikus úton Dr. Oláh Csaba Győző ov. főorvos részére a olah.cs@karolyikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a beérkezést követően elbírálásra kerülnek, ez után az állás azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aeek.hu - 2016. november 14.

        www.karolyikorhaz.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Részmunkaidős munkatársak jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karolyikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812971   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.