Konyhai dolgozó

Karinthy Frigyes Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karinthy Frigyes Óvoda

Konyhai dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodás gyermekek és óvodai felnőttek napi háromszori étkeztetésének előkészítése, biztosítása a tálaló konyha megfelelő működtetésével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az óvodás gyermekek és óvodai felnőttek napi háromszori étkeztetésének előkészítése, biztosítása a tálaló konyha megfelelő működtetésével. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány

        egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum

        iskolai végzettséget igazoló dokumentum

        fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karinthy Frigyes Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/22/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai dolgozó.         Postai úton, a pályázatnak a Karinthy Frigyes Óvoda címére történő megküldésével (1048 Budapest, Hajó utca 2-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/22/2016, valamint a munkakör megnevezését: Konyhai dolgozó.

        Elektronikus úton Beáné Losonci Katalin részére a info.karinthyovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok és a személyes elbeszélgetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ujpest.hu - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815187   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.