Marketing- és PR-ügyintéző

Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karcagi Szakképzési Centrum

Marketing- és PR-ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Dózsa György út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezet marketingtevékenységét szervezi, koordinálja, közreműködik a szervezetről kialakított formálásban, segíti a reklám-, marketing- és PR-tevékenységet szervező munkáját. Részt vesz a szervezet arculatának kidolgozásában, kiadványok, reklámanyagok tervezésében, grafikai anyagok előkészítésében, pályázati anyagok előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Marketing és PR-ügyintézői képesítés,

        Felhasználói szintű számítogépes ismeretek,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Marketing- és PR-ügyintéző képesítés,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor főigazgató nyújt, a 06/59-500-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-107/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Marketing- és PR-ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-107/2016, valamint a munkakör megnevezését: Marketing- és PR-ügyintéző.

és

        Elektronikus úton Pardi Sándor főigazgató részére a karcagiszc@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot nyomtatott formátum esetén zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Marketing- és PR-ügyintéző". Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak a dokumentumot Pdf. formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830046   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.