Gyakorlati oktató

Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Gyakorlati oktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november 07. - 2017. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 9 órás

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vendéglátóipar ágazat és vendéglátásszervező szakgimnáziumi évfolyam tanulóinak gyakorlati oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szakács képesítés,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majoros Gergely nyújt, a 06-56/350-082 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-88/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyakorlati oktató.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-88/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyakorlati oktató.

és

        Elektronikus úton Majoros Gergely részére a teleki.mezotur@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751486   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.