Gépészmérnök mérnöktanár

Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Gépészmérnök mérnöktanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Varró utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

CNC programozás, CNC szerszámgépek, gyártás-előkészítés és egyéb gépész elméleti tantárgyak oktatása szakközépiskolai évfolyamokon, valamint érettségi utáni szakképző évfolyamokon. Szakmai vizsgára való felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény 66. § (1), illetve (4) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint mérnöktanár(gépészet),

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Attila gyakorlati oktatásvezető nyújt, a 06-59-312-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Varró utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-83/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gépészmérnök mérnöktanár.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/44-83/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gépészmérnök mérnöktanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon, egy példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni a tagintézmény címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Gépészmérnök mérnöktanár".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735862   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.