Pénzügyi ügyintéző

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8676 Karád, Attila utca 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet 16. pont. II. besorolás pénzügyi igazgatási feladatok gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A közös hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló elkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. Nem rendszeres kifizetések, alkalmazási iratok rögzítése a KIRA rendszerben. Mérlegjelentés, PM-infó készítésében való aktív közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány ( pótolható )

        45/2012.(III.20.) Korm rendelet l. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Gábor nyújt, a 06 30 907 9898 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1635-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Karádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila u. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1635-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton DR. Nagy Gábor részére a jegyzo@karad.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Karád község honlapja - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826286   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.