Igazgatási ügyintéző és anyakönyvveztő

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző és anyakönyvveztő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8683 Somogytúr, Árpád utca 34.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

25.pont szerinti anyakönyvi feladatkör és a 126. pont szerinti igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

települési támogatások, egyedi kérelmek, anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyatéki és gyermekvédelmi ügyek intézése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

általános igazgatási ügyek, anyakönyv, népességnyilvántartás, hagyatéki eljárás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Igazgatásszervező,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat az igazolás megkéréséről

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanusító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Gábor nyújt, a 06 60 907 9898 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1743/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző és anyakönyvveztő.         Postai úton, a pályázatnak a Karádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila u. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1743/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző és anyakönyvveztő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról Somogytúr Község polgármesterének egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739715   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.