Háziorvos

Karád Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karád Község Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8676 Karád, Attila utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, iskolaorvosi feladatok ellátása, hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi szolgáltatásban való részvétel közalkalmazotti jogviszony keretében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        B kategóriás jogosítvány,

        az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2001. (XII.23. ) kormányrendeletben, valamint a házorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte

        Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint, illetve megegyezés szerint.

        Amennyiben a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban kívánja ellátni a feladatát, abban az esetben az illetményére és a juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító oiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte

        MOK tagsági igazolás

        hatóság részéről kiállított igazolás, arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak

        vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata ( amennyiben ebben a formában kívánja a tevékenységet folytatni.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az abban foglaltakat az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

        egészségügyi alkalmassági igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schádl Szilárd nyújt, a 06 30 651 5376 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Karád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8676 Karád, Attila utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Személyesen: Schádl Szilárd , Somogy megye, 8676 Karád, Attila utca 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Karád község honlapja - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakás biztosított.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826236   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.