Művelődésszervező és könyvtáros

Karácsond Általános Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karácsond Általános Művelődési Központ

Művelődésszervező és könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3281 Karácsond, Hősök Tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési, kulturális, szórakoztató és közösségi rendezvények, ünnepségek előkészítése, szervezése, lebonyolítása. Más szervezetek által a művelődési házban tartott rendezvények koordinálása, felügyelete. Kis közösségekkel kapcsolatos közösségfejlesztő és szervező tevékenység. Amatőr művészeti és hagyományőrző csoportok indítása, a művészeti tevékenység fellendítése. Helyi értéktár gondozása, bővítése. Kulturális és egyéb pályázatok készítése és megvalósítása. Könyvtári szolgáltatások ellátása, állománygondozás, kölcsönzés, tájékoztatás, adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező vagy könyvtáros szakképzettség,

        Közművelődési vagy könyvtárosi tevékenységben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        3 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kulturális és egyéb pályázatok terén való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyi értéktár gondozásában, bővítésében való tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Kiadványok szerkesztésében, kiadásában való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Alap szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs képesség, szervező és problémamegoldó képesség,

        Jó szintű Önálló döntőképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű szervezőképesség, problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél

        A pályázati feltételként előírt végzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Balázs Mária nyújt, a 06 70 902 1355 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karácsond Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I / 40/ 2017. , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező és könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Karácsond Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I / 40/ 2017., valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező és könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Karácsond Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2017. április 13.

        www. karacsond.hu - 2017. április 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 13.

ID: 3016763   Megjelentetés dátuma: 2017.04.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.