Német nyelv- és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár

Kaposvári Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Német nyelv- és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7570 Barcs, Barátság utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Német nyelvtanár - bármely szak, középiskolai tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyszakos német nyelvtanári szak is elfogadott

        Pedagógus pályán szerzett tapasztalatok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Kornél nyújt, a 06/20/931-3134 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7570 Barcs, Barátság utca 9-11. - Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakgimn. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-G/0800-000/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Német nyelv- és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-G/0800-000/2018., valamint a munkakör megnevezését: Német nyelv- és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 8.

ID: 3384683   Megjelentetés dátuma: 2018.05.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.