Szakmai tanár (gondozási, ápolási ismeretek)

Kaposvári Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Szakképzési Centrum

Szakmai tanár (gondozási, ápolási ismeretek)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07. - 2017.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozási, ápolási ismeretek és gondozási ápolási gyakorlat tantárgyak tanítása a Szakképzési Hídprogramok osztályaiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, főiskola/egyetem, diplomás ápoló,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Cseri út 6. - Lamping J. Műszaki Szakgimn. és Szkki . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/00529-000/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai tanár (gondozási, ápolási ismeretek).         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/00529-000/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai tanár (gondozási, ápolási ismeretek).

        Elektronikus úton Agócs Attila igazgató részére a epitoipari034173@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769946   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.