Felnőttoktatási-felnőttképzési ügyintéző

Kaposvári Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Szakképzési Centrum

Felnőttoktatási-felnőttképzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakképzési felnőttoktatási és felnőttképzési területhez kapcsolódó kapcsolattartás a tagintézményekkel és külső partnerekkel. A szakképzési centrum feladatkörébe tartozó jogszabályoknak megfelelő adatgyűjtés, továbbítás, dokumentumkészítés, véleményezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus szakképesítés

        Oktatásban, oktatásirányításban eltöltött legalább 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/00502-000/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Felnőttoktatási-felnőttképzési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/00502-000/2016., valamint a munkakör megnevezését: Felnőttoktatási-felnőttképzési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768391   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.