Általános óvodavezető helyettes

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda

általános óvodavezető helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.01-2021.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatkörrel járó tevékenység heti 22 óra kötelező óraszámban, vezetőhelyettesi feladatai SZMSZ és munkaköri leírás alapján (Ellenőrzés, értékelés, adatszolgáltatás, munka, baleset-tűzvédelem, szakmai-pedagógiai irányítás, munkáltatói, tanügyigazgatási, működési feladatok) feladatmegosztás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Közoktatásvezetői szakvizsga,

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Intézmény dolgozója.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű vezetői kompetenciák,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű vezetői készségek, képességek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé  Szakmai önéletrajz  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata  Szakmai gyakorlatot - 3-5 év - igazoló dokumentumok  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat

        büntetlen előélet

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2016. , valamint a beosztás megnevezését: általános óvodavezető helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2016., valamint a munkakör megnevezését: általános óvodavezető helyettes.

        Elektronikus úton Molik Edit Zsuzsanna részére a E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Molik Edit Zsuzsanna, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745957   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.