Gazdasági ügyintéző

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Iroda

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, különös tekintettel a felújítási kiadások vonatkozásában a kötelezettségvállalások nyilvántartása, kontírozása, számlák érvényesítése az OrganP Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszerben. Elvégzi az Önkormányzat kijelölt pályázatai előkészítésétől a projekt befejezés, illetve a fenntartási időszak végéig jelentkező pénzügyi feladatokat, elkészíti a projektek analitikus nyilvántartásait, pénzügyi jelentéseit, beszámolóit, részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. Közreműködik a költségvetési rendeletet, évközi rendelet-módosítások előkészítő munkákban, az éves beszámolók és havi pénzforgalmi jelentések, a zárszámadási mellékletek, táblázatok adatainak kidolgozásában, összeállításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        ECDL

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Előnyt jelent az európai uniós pályázatok pénzügyi elszámolásában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajzot, részletesen kitérve a képzettségnek megfelelő gyakorlatra,

        iskolai végzettséget, illetve az egyéb képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        az előnyként megjelölt feltétel, gyakorlat igazolását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 82/501-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/284/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/284/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékelését Előkészítő Bizottság végzi, a pályázatokat 5 munkanapon belül bírálja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről a pályázókat írásban a döntést követően értesíti. Eredményes elbírálás esetén feltétel a kinevezést követően közigazgatási alap- és szakvizsga letétele a Kttv-ben előírt határidőn belül.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kaposvar.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827790   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.