Szociális, mentálhigiénés munkatárs-szakmai vezető

KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY
HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS

SZOCIÁLIS, MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS-SZAKMAI VEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.02-2021.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hajléktalanok Átmeneti Szállásán a szociális, mentálhigiénés munkatársi feladatok ellátása , valamint az egész Hajléktalan Ellátás vonatkozásában a szakmai vezetői feladatok teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET 3. SZ. MELLÉKLETE SZERINT,

        Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 06-70/320-2927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, HUNYADI UTCA 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2016 , valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS, MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS-SZAKMAI VEZETŐ.         Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2016, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS, MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS-SZAKMAI VEZETŐ.

és

        Elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a kapocs.felegyhaza@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJA - 2016. november 18.

        http://felegyhazikozlony.hu/ - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818523   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.