Dajka

Kamaraerdei Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kamaraerdei Óvoda
óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Beregszászi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus nevelőmunkájának segítése, az óvodások gondozási feladatainak ellátása.
A csoporttal kapcsolatos takarítási feladatok ellátása.
Mosogatás mosogatógéppel.
6-14 óráig, ill. 10-18 óráig heti váltásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka ,

        Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Dajka végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Gyermekszeretet, következetesség, helyes magyar beszéd.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisfalviné Lauber Andrea nyújt, a 23/430631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kamaraerdei Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Beregszászi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 265/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Kamaraerdei Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Beregszászi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 265/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton Kisfalviné Lauber Andrea részére a kamaraerdeiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kisfalviné Lauber Andrea, Pest megye, 2040 Budaörs, Beregszászi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajz alapján interjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budaors.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768334   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.