Falugondnok

Kám Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kám Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9841 Kám, Kossuth Lajos 26. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása munkaköri leírás, szakmai program alapján, figyelemmel az 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, falugondnoki képzés vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret, jó kommunikációs képesség, lakosság ellátásával kapcsolatos tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz a pályázattal kapcsolatos elképzelésekkel, nyilatkozat az előirt képesités megszerzéséről, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mecseki Csaba polgármester nyújt, a 06-20-927-9837 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kám Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/573-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Kám Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9841 Kám, Kossuth utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/573-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Személyesen: Kám Község Önkormányzata, Vas megye, 9841 Kám, Kossuth Lajos utca 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Kám Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kám Község Önkormányzat hirdetőtábla - 2016. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731291   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.