Építéshatósági ügyintéző

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű szülési szabadság időtartamára,várhatóan2017.01.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 számú melléklet I/4. pontja alapján építéshatósági igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

jegyzői hatáskörbe tartozó építéshatósági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

városi és térségi építéshatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építéshatósági ügyintézésben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz a 45/2012 ( III.5) Korm. rendelet alapján

        végzettséget igazoló okmányok másolati példánya

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boromisza Viktor nyújt, a 78-600-303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3519/2016 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3519/2016, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Személyesen: Boromisza Viktor, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

osztályvezető javaslata alapján a jegyző dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kalocsa.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828162   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.