Szakács

Kálló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI FŐZŐKONYHA

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Arany János utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ételek elkészítése és kiszolgálása a megfelelő adagszámban a higiéniás és egyéb előírások betartása mellett. A konyha működésének, rendjének koordinálása, az elkészített ételek megfelelő minőségének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács,

        szakács szakképzettség

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakács - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Magas szintű pontos, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        Önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletről és arról, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)

        Egészségügyi alkalmassági igazolás

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baboss Buda nyújt, a 32/577-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kálló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1254-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Kálló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1254-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Személyesen: Baboss Buda, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása után a munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat elbírálása a beérkezéstől számított 1 héten belül megtörténik. Az elbírálás eredményéről a jelöltet postai úton, vagy telefonon értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája (2175 Kálló, Kossuth u. 16.) - 2016. szeptember 6.

        Kálló Község honlapja - 2016. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 6.

ID: 2715918   Megjelentetés dátuma: 2016.09.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.