Pénzügyi előadó, pénztáros

Káli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Káli Polgármesteri Hivatal

pénzügyi előadó, pénztáros

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. augusztus 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3350 Kál, Szent István tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pontja szerint pénzügyi és számviteli feladatok

Ellátandó feladatok:

A hivatalhoz tartozó intézmények költségvetési és vagyongazdálkodási feladatainak ellátása; az önkormányzat, intézmények pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok; pénztárak kezelése; kontírozás, főkönyvi könyvelés; kötelezettségvállalások, szerződések rögzítése; banki átutalások bonyolítása; normatív állami támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok; adatszolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok ellátása, pénztári feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Önkormányzatnál szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Anikó jegyző nyújt, a 36/487-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Káli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1034/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó, pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Káli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1034/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó, pénztáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ph@kal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828144   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.