Óvodapedagógus

Kakucs Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kakucsi Kökörcsin Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2366 Kakucs, Székesi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok betekinthetőségére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Spanyielné Elek Györgyi nyújt, a 06-29-376-077 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kakucs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Székesi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kakucs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Fő utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Spanyielné Elek Györgyi részére a ovoda@kakucs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Spanyielné Elek Györgyi, Pest megye, 2366 Kakucs, Székesi út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kakucs.hu - 2016. november 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827773   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.