Óvodapedagógus

Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi utca 253.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak betartásával. Pedagógiai, szakmai feladatok (Nemzet köznevelési törvény előírásai alapján), tanügyi igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekcsoport és az intézmény érdekében. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Nincs - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, nemzetiségi óvodapedagógus,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Szakmai elhivatottság,

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,

        Jó szintű kreativitás,

        Jó szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló szakirányú oklevél

        Egyéb végzettséget igazoló okiratok

        Szakmai önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Óvodapedagógusi főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Lángi Nikoletta nyújt, a 0674431923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi utca 285. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 166-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 253. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 166-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Miklós Ágnes részére a kakasdovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Somogyiné Lángi Nikoletta, Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi utca 285. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag tanulmányozása után szükség szerint személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyi kábeltelevízió - 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824325   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.