Jegyző

Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Kabai Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kabai Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 23 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Az önkormányzat köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendelete és a Kabai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti adattartalommal elkészített fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, iskolai vézettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai szelvény másolata, írásbali nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegi Emma nyújt, a 06-54-523-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1279/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1279/2016., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton Szegi Emma részére a polgarmester@kaba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szegi Emma, Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kaba város honlapja - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822482   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.