Településfejlesztés és vidékfejlesztési feladatok

Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Kabai Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztály

Településfejlesztés és vidékfejlesztési feladatok

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 2018. december 31-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Országos, regionális, megyei pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok előkészítése. Nyertes pályázatok nyomon követése, teljes körű elszámolása, ingatlanok házszámának megállapítása, közútkezelői hozzájárulások kiadása, útügyi, vízügyi igazgatási feladatok ellátása, közterületfoglalási engedélyek kiadása, tájékoztatás nyújtás építésügyi igazgatással kapcsolatos eljárásokról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Országos, regionális, megyei pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok előkészítése. Nyertes pályázatok nyomon követése, teljes körű elszámolása, ingatlanok házszámának megállapítása, közútkezelői hozzájárulások kiadása, útügyi, vízügyi igazgatási feladatok ellátása, közterületfoglalási engedélyek kiadása, tájékoztatás nyújtás építésügyi igazgatással kapcsolatos eljárásokról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásáról szóló helyi rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1/32.pontja szerint,

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség, nagyfokú terhelhetőség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerinti adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, kapzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai szelvény másolata, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csabai Zsolt Attila nyújt, a (54) 523-106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1172/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztés és vidékfejlesztési feladatok .         Postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1172/2016., valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztés és vidékfejlesztési feladatok .

        Személyesen: dr. Csabai Zsolt Attila, Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kabai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772273   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.