Anyakönyvvezető

Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 25.pontja szerinti anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott feladatok, népességnyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok, hagyatéki leltár felvétele, továbbítása, telephely engedélyezési eljárás lefolytatása, ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása, kapcsolódó nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi és népességnyilvántartással kapcsolatos feladatok, hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok, valamint ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, Kafatéria Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga,

        szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség, nagyfokú terhelhetőség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai szelvény másolata, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csabai Zsolt Attila nyújt, a (54) 523-106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1113/2016. , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1113/2016., valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.

        Személyesen: dr. Csabai Zsolt Attila, Hajdú-Bihar megye, 4183 Kaba, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kabai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát a kiíró fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739726   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.