Számviteli ügyintéző, könyvelő

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

számviteli ügyintéző, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezet gazdasági eseményeinek rögzítése Ecostat programban; szükséges egyeztetések elvégzése havonta, negyedévente, évente; adatszolgáltatások előkészítése; havi, negyedéves, éves zárlati feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői képesítés, NGM regiszteráció,

        Ecostat programban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        államháztartási számviteli ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szakirányú főiskolai diploma számvitel szakon,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéltrajz

        végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22-28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/53/2016 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző, könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22-28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/53/2016, valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző, könyvelő.

vagy

        Elektronikus úton allas@jek.hu részére a E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók eseti bizottság tagjaival személyes beszélgetésen vesznek részt. a pályázat nyerteséről a bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás betöltéséhez- 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751505   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.