Takarító

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Szigetvári utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a bölcsőde takarítási munkálatait. A napi takarítás mellett hetente a csempézett falfelületeket, levegőztető ágyakat fertőtlenítő vízzel lemossa, teraszt felmossa. Havonta ajtó- és ablakkeretek, radiátorok, falak portalanítását elvégzi. Negyedévenként bútorok, szőnyegek, műpadló vegyszeres tisztítását elvégzi, és a függönymosásról gondoskodik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

        fényképes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 424/2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék címére történő megküldésével (1083 Budapest, Szigetvári utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 424/2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton Hámori-Vozár Gabriella részére a munkaugy@bolcsode-bp08.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2016. (IV.21.) számú határozatában döntött arról, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) munkavállalói részére önkormányzati keresetkiegészítést biztosít a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottaknak 2016. május 1. napjától határozatlan időre.
Az önkormányzati keresetkiegészítést a JEB Minőségpolitikájában megfogalmazott szakmai célok minél magasabb szintű megvalósítása érdekében biztosítja. A munkáltató biztosítja a bölcsődei dajka tanfolyam elvégzését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742545   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.